Ekonomická sekce

Ekonomická sekce SOVVI je tvořena ekonomickými řediteli a náměstky přidružených členů SOVVI. Předsedou sekce je Ing. Jiří Lidmila, MBA, ekonomický náměstek generálního ředitelství Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně