Setkání generálních ředitelů SOVVI 17.-18.10.2019

17.-18.10.2019 se uskutečnilo setkání generálních ředitelů SOVVI v Hotelu Mlýn ve Velehradě.

Na programu jednání byl provozní a ekonomický benchmarking jednotlivých společností. Ředitelé si zároveň vyměnili provozní zkušenosti s řešením problematiky měření na odlehčovacích komorách.

Projednala se aktuální situace kolem kontrol ministerstva financí ve věci příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění. Účastníci jednání si vyměnili zkušenosti s výší mzdových nákladů, průměrné mzdy, plánovaným nárůstem navýšení mzdových nákladů pro rok 2020 a poskytovaných firemních benefitů. 

Samostatným bodem jednání byla prezentace vyhodnocení ekonomického provozu čistíren odpadních vod s vazbou na systém udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury.

Zároveň byli přítomní seznámeni se stavem přípravy JUNIORKONFERENCE 2020.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020