Setkání generálních ředitelů SOVVI 17.-18.10.2019

17.-18.10.2019 se uskutečnilo setkání generálních ředitelů SOVVI v Hotelu Mlýn ve Velehradě.

Na programu jednání byl provozní a ekonomický benchmarking jednotlivých společností. Ředitelé si zároveň vyměnili provozní zkušenosti s řešením problematiky měření na odlehčovacích komorách.

Projednala se aktuální situace kolem kontrol ministerstva financí ve věci příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění. Účastníci jednání si vyměnili zkušenosti s výší mzdových nákladů, průměrné mzdy, plánovaným nárůstem navýšení mzdových nákladů pro rok 2020 a poskytovaných firemních benefitů. 

Samostatným bodem jednání byla prezentace vyhodnocení ekonomického provozu čistíren odpadních vod s vazbou na systém udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury.

Zároveň byli přítomní seznámeni se stavem přípravy JUNIORKONFERENCE 2020.

Aktuality
28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020

28.02.2020

Předseda ekonomické sekce SOVVI školil poslance parlamentu