Podklad od Hospodářské komory ČR pro kulatý stůl k otázkám cenové regulace VaK

Materiál je reakcí na dopis náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka s žádostí o spolupráci na revizi modelu cenové regulace v oboru vodovodů a kanalizací. Navazuje na souhrnný podklad k diskusi k tomuto tématu zpracovaný HK ČR a rozpracovává podrobněji problematiku zahrnování přiměřeného zisku do kalkulace věcně usměrňované ceny pro vodné a stočné (dále také „cena vody“), která byla v souhrnném podkladu uvedená jako jedna z důležitých oblastí k řešení.

Aktuality
28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021