Podklad od Hospodářské komory ČR pro kulatý stůl k otázkám cenové regulace VaK

Materiál je reakcí na dopis náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka s žádostí o spolupráci na revizi modelu cenové regulace v oboru vodovodů a kanalizací. Navazuje na souhrnný podklad k diskusi k tomuto tématu zpracovaný HK ČR a rozpracovává podrobněji problematiku zahrnování přiměřeného zisku do kalkulace věcně usměrňované ceny pro vodné a stočné (dále také „cena vody“), která byla v souhrnném podkladu uvedená jako jedna z důležitých oblastí k řešení.

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020