Podklad od Hospodářské komory ČR pro kulatý stůl k otázkám cenové regulace VaK

Materiál je reakcí na dopis náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka s žádostí o spolupráci na revizi modelu cenové regulace v oboru vodovodů a kanalizací. Navazuje na souhrnný podklad k diskusi k tomuto tématu zpracovaný HK ČR a rozpracovává podrobněji problematiku zahrnování přiměřeného zisku do kalkulace věcně usměrňované ceny pro vodné a stočné (dále také „cena vody“), která byla v souhrnném podkladu uvedená jako jedna z důležitých oblastí k řešení.

Aktuality
23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020