Setkání generálních ředitelů červen 2020

Ve dnech 18. a 19. června se v Hnanicích na Znojemsku uskutečnilo setkání generálních ředitelů provozních společností SOVVI. Diskutovalo se zejména o mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19, zkušenostech s průběhem a výsledkem cenových kontrol ve věci uznatelnosti příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění, zkušenostech provozovatelů s likvidací kalů. Účastníci si vyměnily zkušenosti s přístupem k realizaci měření na odtoku z OK. Projednána byla problematiky akcionářských práv a další významná oborová témata.

 

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně