Nový Metodický pokyn MZe

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo Metodický pokyn MZe pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do VÚME, PFO a PRVKÚ. Celý metodický pokyn je zveřejněný  na webových stránkách MZe:

http://portal.mze.cz/public/web/file/40871/Metodicky_pokyn_ceny.pdf

 

 

 

 

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe