Nový Metodický pokyn MZe

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo Metodický pokyn MZe pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do VÚME, PFO a PRVKÚ. Celý metodický pokyn je zveřejněný  na webových stránkách MZe:

http://portal.mze.cz/public/web/file/40871/Metodicky_pokyn_ceny.pdf

 

 

 

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020