Setkání generálních ředitelů říjen 2020

Ve dnech 8. a 9. října proběhlo pravidelné setkání generálních ředitelů provozních společností, sdružených v SOVVI.

Na programu byly informace o průběhu a výsledcích cenových kontrol ze strany ministerstva financí. Přítomní ředitelé si vyměnili informace o zajištění provozu s ohledem na situaci COVID – 19. Velká pozornost byla věnována pravidelnému benchmarkingu provozních a ekonomických ukazatelů jednotlivých společností a předpokládanému meziročnímu nárůstu mzdových prostředků. Diskutovalo se i o přístupu jednotlivých společností k další dodatkové dovolené dle § 215 odst. 3 písm. j) zákoníku práce. 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020