Setkání generálních ředitelů říjen 2020

Ve dnech 8. a 9. října proběhlo pravidelné setkání generálních ředitelů provozních společností, sdružených v SOVVI.

Na programu byly informace o průběhu a výsledcích cenových kontrol ze strany ministerstva financí. Přítomní ředitelé si vyměnili informace o zajištění provozu s ohledem na situaci COVID – 19. Velká pozornost byla věnována pravidelnému benchmarkingu provozních a ekonomických ukazatelů jednotlivých společností a předpokládanému meziročnímu nárůstu mzdových prostředků. Diskutovalo se i o přístupu jednotlivých společností k další dodatkové dovolené dle § 215 odst. 3 písm. j) zákoníku práce. 

Aktuality
06.03.2024

Pořádali jsme seminář na téma nový stavební zákon

11.01.2024

10. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023