Seminář NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, zaměřeno na vodní hospodářství

Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,

ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL &PARTNER pořádá odborný seminář na téma:

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – zaměřeno na vodní hospodářství

Termín: 27. února 2024 od 9:00 do 16:00 hodin

 Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Komplexní základní vzdělávací seminář - průvodce novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů pro management, právníky a další pracovníky, kteří přicházejí do styku se stavebním právem, se zaměřením na potřeby společnosti a vodohospodářské stavby.

Srozumitelné představení všech hlavních změn, které pocítí stavebníci, investoři, ale i stavební úřady, dotčené orgány a územní samosprávné celky. Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví a vodním hospodářství.

Přednášející specialisté na stavební právo z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS popíší obsah hlavních norem nového stavebního zákona a jeho novel a vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se podíleli jako členové autorského kolektivu.

Program semináře:

     8:30  -   9:00     Příjezd, prezence

9.00  -  10.30    Úvod, specifika pro vodohospodářské stavby

10.30 - 11.00    Přestávka na kávu

11.00 - 12.30   Instituce a dotčené orgány vč. jednotného environmentálního stanoviska,

                        digitalizace, územní plánování

12.30 - 13.30    Přestávka na oběd

13.30 - 14.30    Hmotné právo

14.30 - 14.45   Přestávka na kávu

14.45 - 15.45    Proces povolování a odstraňování staveb, přechodná ustanovení

15.45 - 16.00   Dotazy a diskuse

Zájemci se mohou přihlásit do 9.2.2024 na adrese: veronika.svobodova@vodarenska.cz

 
Účastnický poplatek: 500 ,- Kč je nutné uhradit nejpozději do 9. 2. 2024 na účet vedený u Komerční banky a.s., č. účtu: 107-6602830287/0100, variabilní symbol: IČ společnosti.

Pozvánka na seminář PDF

 

Aktuality
16.01.2024

Seminář NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, zaměřeno na vodní hospodářství

11.01.2024

10. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023