SOVVI partnerem SFŽP

SOVVI se stalo partnerem SFŽP při řešení problematiky "Monitoringu projektů PO1 v OPŽP". 

Státní fond životního prostředí připravuje tzv. Monitorovací nástroj, který bude sloužit konečným příjemcům podpory OPŽP v prioritní ose 1 k využití správného nastavení a kontrole příjmů dotovaných vodohospodářských projektů. Prostřednictví SOVVI  budou testovány některé projekty, které byly v minulosti realizovány s podporou OPŽP. Monitorovací nástroj pak bude následně představen na seminářích SFŽP.

Aktuality
23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020