SOVVI partnerem SFŽP

SOVVI se stalo partnerem SFŽP při řešení problematiky "Monitoringu projektů PO1 v OPŽP". 

Státní fond životního prostředí připravuje tzv. Monitorovací nástroj, který bude sloužit konečným příjemcům podpory OPŽP v prioritní ose 1 k využití správného nastavení a kontrole příjmů dotovaných vodohospodářských projektů. Prostřednictví SOVVI  budou testovány některé projekty, které byly v minulosti realizovány s podporou OPŽP. Monitorovací nástroj pak bude následně představen na seminářích SFŽP.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020