Rekonstrukce ÚV Znojmo ve zkušebním provozu

 

Obyvatelé Znojemska se dočkali kvalitnější vody
 
Znojmo – Kvalitnější pitná voda začíná v těchto dnech proudit z kohoutků u více jak 50 tisíc obyvatel a firem na Znojemsku. Do zkušebního provozu byla totiž po rozsáhlé rekonstrukci uvedena úpravna vody ve Znojmě, která během jednoho roku vyrobí téměř 3 mil. m3 pitné vody.
 
Rekonstrukce úpravny vody, osmi vodojemů, nových šesti kilometrů vodovodní sítě a opravy dalších více jak pěti kilometrů stávajícího vodovodu začaly v dubnu loňského roku. Stála téměř 450 milionů korun, 85% této částky činila dotace Evropské unie. V listopadu letošního roku byla stavba uvedena do zkušebního provozu. „Díky novým prvkům v úpravě vody, k nimž patří například chloraminace, použití UV lamp, filtrů s aktivním uhlím a ztvrzování se ke spotřebitelům dostane kvalitnější pitná voda. Předpokládáme, že se také sníží ztráty vody díky výměně starých řadů a sanaci objektů,“ uvedl Jaroš. Při rekonstrukci se totiž ukázal například únik vody z vodojemu Návrší, kde byla prasklá komora vodojemu.

 

Podle starosty Znojma Ing. Vlastimila Gabrhela se jedná o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v regionu. „Pitná voda je pro nás mnohdy samozřejmostí. Málokdo si ale uvědomuje, kolik lidské práce a speciálních technologií je potřeba, aby se dostala k lidem neustále ve stejné kvalitě a dostatečném množství,“ řekl.
 
Zkušební provoz projektu potrvá rok. Během něj bude možné porovnat přínos technických a stavebních řešení v praxi.
 
Iva Šebková
VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Zajímavosti k rekonstrukci úpravny vody Znojmo
 
Cíl rekonstrukce: Zajištění kvality pitné vody pro bezmála 50 tisíc obyvatel Znojemska díky celkové rekonstrukci úpravny vody ve Znojmě, výstavba vodovodní sítě v délce 6,15 km, oprava vodovodní sítě v délce 5,7 km včetně rekonstrukce osmi vodojemů skupinového vodovodu Znojmo.
Zahájení stavby: 1.4.2013
Předpokládané ukončení: 20.12.2015
 
Celkové uznatelné náklady: 455  mil. Kč
Dotace EU: 386 mil. Kč
Dotace SFŽP: 23 mil. Kč

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020