Do vlády směřuje návrh koncepce regulace cen ve vodárenství

 

Do 31. ledna by měla vláda České republiky projednat materiál „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“. Požadavek zřízení regulátora vznikl v minulosti na základě požadavku Evropské komise jako podmínka poskytnutí dotačních prostředků pro Operační program životní prostředí na období 2014 – 2020 v oblasti vodního hospodářství.

 

Problematiku regulace cen ve vodárenství projednávala vláda již 4. června 2014 a uložila rozpracovat dvě z původně čtyř možných variant. Materiál, který bude vláda projednávat, řeší ve dvou variantách regulaci cen ve vodárenství.

 

Kompletní materiál si můžete přečíst zde.

Na téma připravujeme rozhovor s předsedou představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a předsedou SOVVI Ing. Jindřichem Králem.

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020