K problematice vody na Blanensku

Nejen cena vody a problematika zásobování obyvatel pitnou vodou, ale mnoho dalších otázek bylo zodpovězeno v zajímavém on-line rozhovoru Blanenského deníku s ředitelem divize Boskovice VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Ing. Petrem Fialou.

Celý rozhovor najdete ZDE.

Divize Boskovice je jednou ze šesti provozních divizí VAS. Zásobuje pitnou vodou celkem 87 tis.obyvatel převážně blanenského regionu. Divize zaměstnává celkem 140 zaměstnanců, kteří zajišťují provoz 874 km vodovodní a 380 km kanalizační sítě, 10 úpraven vody a 22 čistíren odpadních vod. Pitná voda je obyvatelům dodávána výhradně z podzemních zdrojů.

Ročně divize dodá 3 439 tis. m3 pitné vody a odkanalizuje 3 16 tis.m3 vody odpadní. ( údaje roku 2013 )

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020