Projekty OPŽP pod lupou v Brně

  

Více než 80 starostů a zástupců odborné veřejnosti se sešlo v hotelu Atlantis v Brně na semináři, který společně s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a Svazem VKMO s.r.o. spolupořádalo SOVVI. Účelem semináře, který se konal ve čtvrtek 5.3.2015, bylo seznámit starosty s problematikou dokončování investičních akcí dotovaných OPŽP a představit způsob monitoringu dokončených akcí.

 

S aktuálním stavem realizovaných projektů v regionu provozovaném VAS představil ve své prezentaci předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král. Celkem se realizovalo nebo stále realizuje 107 projektů. Souhrnné náklady těchto projektů přesahují 10 mld. Kč a podpora OPŽP je na úrovni 6,2 mld. Kč. Prezentaci aktuálního stavu projektů najdete ZDE.

 

Vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury SFŽP Ing. Gabriela Křivánková představila některé důležité podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a seznámila přítomné se způsobem kontroly realizovaných projektů. Poměrně značná část prezentace byla věnována cenotvorbě a kontrole cenové úrovně tarifních oblastí a jednotlivých projektů. Celou prezentaci si prohlédněte ZDE.

 

Vliv projektů OPŽP na efektivitu provozní společnosti představil ve svém PŘÍSPĚVKU ekonomický náměstek generálního ředitele VAS Ing. Jiří Lidmila, na kterého navázal projektový manažer z konzultační firmy SWC AUDIT s.r.o. Ing. Roman Bartoš. Ve své PREZENTACI představil několik konkrétních problémů, které musí řešit zpracovatele žádostí OPŽP.

 

Nejdelší diskuze se na semináři vedla s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí pro oblast fondů EU. Ve svém PŘÍSPĚVKU shrnul dosavadní plánovací období a seznámil přítomné se základními podmínkami pro žadatele o dotace OPŽP v období 2014 – 2020. Asi nejzajímavější byla informace o alokaci finančních prostředků pro prioritní osu 1 OPŽP a paušální míře dotace, které je předpokládána ve výši 63 % uznatelných nákladů projektů.

 

Úvodní prezentace předsedy představenstva VAS Ing. Jindřicha Krále Prezentace Ing. Krále Zástupkyně SFŽP Ing.Gabriela Křivánková se svou zajímavou prezentací Semináře se zúčastnilo více než 80 přítomných Náměstek generálního ředitele VAS Ing. Jiří Lidmila Ing. Jiří Lidmila prezentoval dopady projektů OPŽP na efektivitu firmySemináře se účastnila i početná odborná veřejnost Ing. Roman Bartoš, projektový konzultant a specialista na finanční analýzy OPŽP Nový OPŽP představil náměstek ministra ŽP Ing. Jan Kříž Diskuze s Ing. Křížem byla v některých případech poměrně detailní

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020