Valná hromada společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Pracovní valná hromada společnosti Svaz VKMO s.r.o. se konala v sídle společnosti ve čtvrtek 19.3.2015 za přítomnosti zástupce SOVVI.

Valná hromada projednala a schválila čerpání rozpočtu za rok 2014, odsouhlasila rozpočet společnosti na rok 2015. Na návrh společníka Svazu vodovodů a kanalizací Tišnovsko byla projednána a doporučena ke schválení změna v dozorčí radě VAS. Pana Jana Schneidera nahradil v tomto orgánu pan Bc. Martin Hrubý, starosta obce Lomnička a předseda svazku Tišnovsko.

Jednání valné hromady bylo přítomno třináct z patnácti společníků společnosti Svaz VKMO s.r.o. s celkovým počtem 99,52 % hlasů.

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe