Světový den vody v Blansku

Nosným tématem Světového dne vody na Blanensku bylo 50. výročí provozu blanenské ČOV. Akce určená pro starosty a odbornou veřejnost okresu Blansko se konala v pátek dne 20.3.2015 v Blansku. Účastníci si mohli prohlédnou provoz ČOV Blansko a následně odborné prezentace. O historii a vývoji čištění odpadních vod na Blanensku informoval ve své prezentaci technicko - provozní náměstek ředitele divize Boskovice Ing. Pavel Mikulášek. Ekonomiku provozu malých čistíren odpadních vod ve své prezentaci představil ekonomický náměstek pan Viktor Sedlák. Ředitel divize Boskovice Ing. Petr Fiala seznámil přítomné s výsledky divize za rok 2014 a předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král odprezentoval přítomným strategii VAS a postaveni divize Boskovice ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020