Valná hromada Svazu VKMO s.r.o.

 

Za přítomnosti zástupců všech společníků včetně zástupce SOVVI proběhla valná hromada společnosti Svaz VKMO s.r.o., která je jediným akcionářem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Z tohoto důvodu to byla zároveň valná hromada, která v působnosti jediného akcionáře rozhodovala o důležitých dokumentech VAS  za rok 2014.
Předsedou valné hromady byl již tradičně zvolen Ing. Jindřich Král, který účastníky valné hromady vždy seznámil s projednávanými materiály ke všem devatenácti bodům, které byly na programu jednání.

 

Valná hromada tak postupně schválila účetní závěrku VAS za rok 2014, zprávu představenstva, zprávu dozorčí rady VAS a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou . Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši 71 721 tis. Kč. Z této částky bylo rozhodnutím valné hromady převedeno do sociálního fondu celkem 4 900 tis. Kč. Zbytek ze zisku roku 2014 byl použit na vyplacení dividendy, která bude jedinému vlastníkovi vyplacena ve výši 70 mil. Kč.

 

Valná hromada rovněž řešila změny v orgánech VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Nově byli do dozorčí rady VAS zvoleni JUDr. Milan Kolínský a Ing. Jan Kotačka, kteří nahradili v kontrolním orgánu VAS MVDr. Pavla Heřmana a Ing. Františka Siveru.

 

Valná hromada rovněž projednala několik bodů souvisejících přímo se společností Svaz VKMO s.r.o. Schválena byla změna společenské smlouvy této společnosti, spočívající ve změně způsobu podepisování za společnost.
Jednatelem společnosti se stal nově zvolený starosta města Třebíč Ing. Pavel Janata. Valná hromada schválila roční účetní závěrku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku, Výroční zprávu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2014 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020