Bezlpatný monitoring projektů OPŽP pro členy SOVVI

V minulých dnech došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi Svazem VKMO s.r.o. a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Na základě této dohody je VAS připravena všem společníkům SVKMO bezplatně zajistit např.

-  poradenství ve vztahu k Státnímu fondu životního prostředí

- monitoring podmínek poskytnutí dotace

- konzultace s doporučeným výstupem predikce cenového vývoje tak, aby byl v souladu s podmínkami OPŽP

- zpracování monitorovacích zpráv ( Průběžná monitorovací zpráva a Monitorovací nástroj )

- zpracování doporučení k cenám pro rok 2016 tak, aby byly v souladu se závazky vyplývajících z OPŽP

- identifikace nových dotačních příležitostí OPŽP 2014 - 2020

V případě zájmu poskytne bližší informace předseda SOVVI nebo prokurista SVKMO Ing. Josef Gut

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020