Bezlpatný monitoring projektů OPŽP pro členy SOVVI

V minulých dnech došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi Svazem VKMO s.r.o. a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Na základě této dohody je VAS připravena všem společníkům SVKMO bezplatně zajistit např.

-  poradenství ve vztahu k Státnímu fondu životního prostředí

- monitoring podmínek poskytnutí dotace

- konzultace s doporučeným výstupem predikce cenového vývoje tak, aby byl v souladu s podmínkami OPŽP

- zpracování monitorovacích zpráv ( Průběžná monitorovací zpráva a Monitorovací nástroj )

- zpracování doporučení k cenám pro rok 2016 tak, aby byly v souladu se závazky vyplývajících z OPŽP

- identifikace nových dotačních příležitostí OPŽP 2014 - 2020

V případě zájmu poskytne bližší informace předseda SOVVI nebo prokurista SVKMO Ing. Josef Gut

 

Aktuality
23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020