Představenstvo SOVVI schválilo změnu stanov.

 

Rozšířené členství pro některé provozní vodohospodářské společnosti nabízí navržená změna stanov, kterou pro jednání valné hromady připravilo představenstvo SOVVI. Nově vzniká tzv. přidružené členství, které mohou využít např. provozní společnosti s výhradním nebo dominantním vlastnictvím veřejného sektoru. Nově se přidruženým členem SOVVI může stát i obec, která nevlastní infrastrukturu. Nové znění stanov bude projednávat valná hromada sdružení na svém jednání dne 16. 9. 2015.
Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020