VAS vydává elektronický informační leták

Další krok k větší informovanosti svých zákazníků udělala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zahájením vydávání elektronického občasníku e-Kapka.

"Cílem vydávání tohoto elektronického letáku je informovat naše odběratele o některých zákaznicky-aktuálních tématech. Leták je elektronicky zasílán starostům obcí, které naše společnost provozuje a budeme rádi, pokud zase oni budou informovat své občany zveřejněním našich informací na úředních deskách nebo prostřednictvím obecních tiskovin", sdělil aktualitám SOVVI předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král.

Elektronickou e-Kapku si můžete otevřít a přečíst v sekci e-Kapky nebo na stránkách www.vodarenska.cz.

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020