Představenstvo SOVVI zřídilo pracovní skupiny

Představenstvo SOVVI na svém jednání dne 7.10. zřídilo dvě odborné pracovní skupiny. Odborná pracovní skupina vlastníků infrastruktury bude vytvořena ze zástupců měst a obcí. Zástupci provozních společností budou sdruženi v odborné pracovní skupině provozovatelů infrastruktury

Představenstvo zároveň rozhodlo o zřízení funkce tajemníka sdružení.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020