Představenstvo SOVVI zřídilo pracovní skupiny

Představenstvo SOVVI na svém jednání dne 7.10. zřídilo dvě odborné pracovní skupiny. Odborná pracovní skupina vlastníků infrastruktury bude vytvořena ze zástupců měst a obcí. Zástupci provozních společností budou sdruženi v odborné pracovní skupině provozovatelů infrastruktury

Představenstvo zároveň rozhodlo o zřízení funkce tajemníka sdružení.

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe