Představenstvo SOVVI zřídilo pracovní skupiny

Představenstvo SOVVI na svém jednání dne 7.10. zřídilo dvě odborné pracovní skupiny. Odborná pracovní skupina vlastníků infrastruktury bude vytvořena ze zástupců měst a obcí. Zástupci provozních společností budou sdruženi v odborné pracovní skupině provozovatelů infrastruktury

Představenstvo zároveň rozhodlo o zřízení funkce tajemníka sdružení.

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020