Představenstvo SOVVI zřídilo pracovní skupiny

Představenstvo SOVVI na svém jednání dne 7.10. zřídilo dvě odborné pracovní skupiny. Odborná pracovní skupina vlastníků infrastruktury bude vytvořena ze zástupců měst a obcí. Zástupci provozních společností budou sdruženi v odborné pracovní skupině provozovatelů infrastruktury

Představenstvo zároveň rozhodlo o zřízení funkce tajemníka sdružení.

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně