Na Žďársku byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná úpravna vody

 Mnohem kvalitnější voda poteče z kohoutků pro více jak 80 tisíc obyvatel na Žďársku a Třebíčsku. V současné době byla totiž ukončena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody v Mostištích u Velkého Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou, díky níž bude voda z tamní přehrady čištěna na základě nejmodernějších technologií, které se pro úpravu vody používají.

Celková modernizace úpravny vody, která byla v provozu již více než 50 let, stála téměř 490 milionů korun a započala v březnu roku 2012. Uskutečnit ji bylo možné díky významné dotaci Evropské unie, která činila 85%. Dalších 5% dotace bylo ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Cena díla činí 489.574.404,- Kč, z toho dotace SFŽP ČR je 19 818 144,-Kč a z Evropské unie 336 908 453,- Kč. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se podílí vlastními zdroji částkou 132 807,- Kč a dále je na tuto akci vzat úvěr ve výši 110 000 000,- Kč.

Kromě úpravny vody byl v rámci projektu zrekonstruován ještě výtlačný řad z úpravny vody na vodojem Vídeň, vlastní vodojem Vídeň a propoj výtlačných řadů z úpravny vody do řídících vodojemů Vídeň a Cyrilov. Celá investice byla o to náročnější, že byla prováděna za plného provozu tak, aby lidé nepocítili problémy se zásobováním pitnou vodou. Zhotovitelem projektu byla firma SWECO Hydroprojekt, a.s., Praha, zhotovitelem stavby firma SMP CZ, a.s., Praha. Subdodavateli byli ARKO Technology, a.s., Brno, AQASYS, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Envi-PUR, s.r.o., Praha, správcem stavby Sdružení VRV-API-Eurovision. Projekt byl dokončen v termínu do 30. dubna 2015, a to včetně 1 roku zkušebního provozu.

Provozovatelem úpravny vody je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., největší ryze česká, komunální vodohospodářská společnost v České republice, která zásobuje pitnou vodou více než 540 tis. obyvatel v regionech Žďársko, Jihlavsko, Třebíčsko, Blanensko, Znojemsko a region Brno - venkov.

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020