Předseda SOVVI jednal v Parlamentu o daních

 

Problematika daní byla tématem jednání předsedy představenstva SOVVI Ing. Jindřicha Krále v Poslanecké sněmovně dne 26. ledna 2016. Společně s místopředsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ing. arch. Jaroslavem Klaškou a prokuristou společnosti Svaz VKMO s.r.o. Ing. Josefem Gutem projednával Ing. Král některé daňové záležitosti s ex-náměstkyní ministra financí Ing. Simonou Hornochovou.
Jednalo se o možnosti odepisování vodohospodářského majetku, které obce vkládají do hospodaření dobrovolným svazkům měst a obcí a o problematice dvojího zdanění.  
Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury hodlá svoje návrhy uplatnit v rámci připravované novely zákona o dani z příjmu.
 
Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020