Pracovní skupina provozovatelů jednala na Znojemsku

Za přítomnosti všech ředitelů vodárenských společností jednala pracovní skupina provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v Hnanicích na Znojemsku. Tématem setkání byly aktuální problémy v oboru a výměna provozních zkušeností. Nejvíce se diskutovalo o připravované novele vodního zákona, která sklidila silnou kritiku ode všech přítomných. Jednalo se i o novém zákonu o odpadech a jeho dopadu na provoz čistíren odpadních vod. Tématem byl rovněž projednávaný zákon o zadávání veřejných zakázek a registr smluv v podmínkách komunálních vodohospodářských společností. 

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe