Pracovní skupina provozovatelů jednala na Znojemsku

Za přítomnosti všech ředitelů vodárenských společností jednala pracovní skupina provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v Hnanicích na Znojemsku. Tématem setkání byly aktuální problémy v oboru a výměna provozních zkušeností. Nejvíce se diskutovalo o připravované novele vodního zákona, která sklidila silnou kritiku ode všech přítomných. Jednalo se i o novém zákonu o odpadech a jeho dopadu na provoz čistíren odpadních vod. Tématem byl rovněž projednávaný zákon o zadávání veřejných zakázek a registr smluv v podmínkách komunálních vodohospodářských společností. 

Aktuality
28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021