MŽP dává k připomínkám vyhlášku o použití kalů na zemědělskou půdu

 Ministerstvo životního prostředí zpracovalo novelu vyhlášky č.382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Novela výrazným způsobuje zpřísňuje provozovatelům ČOV pravidla pro zpracování, nakládání a manipulaci s čistírenskými kaly a bude mít dopad do ceny pro stočné u většiny provozovatelů vodohospodářské infrastruktury.

K návrhu vyhlášky zpravovala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. odborné stanovisko, které najdete ZDE.

Vedle novely vodního zákona je tato vyhláška další normou z dílny ministerstva životního prostředí, která bude mít dopad do cen pro vodné a stočné.

Svoje připomínky uplatní SOVVI prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020