Zástupci SFŽP informovali na SDV ve Znojmě

Tradičně vysokou úroveň má Světový den vody ve Znojmě. Ten letošní se uskutečnil 31.3.2016 a nesl se v duchu motta pro letošní rok jímž je "Water and Jobs".

Velice zajímavé prezentace na tomto setkání měli zástupci Státního fondu životního prostředí Ing. Ivana Vráblíková - ředitelka odboru ochrany vod a Mgr. Jakub Němec - ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury.

Tématem, který prezentoval Mgr. Němec byl způsob monitorování udržitelnosti projektů, realizovaných v programovém období 2007 - 2013. Zároveň byly prezentovány podmínky udržitelnosti vodohospodářských projektů pro nové programovací období 2014+. Prezentaci Mgr. Němce najdete ZDE.

Ing. Vráblíková seznámila přítomné starosty a odbornou veřejnost mimo jiné i s podmínkami pro čerpání dotačních prostředků pro vodohospodářské projekty v programovacím období 2014+. Prezentaci Ing. Ivany Vráblíkové najdete ZDE.

Pro starosty byla velice zajímavá prezentace dopadů nové legislativy na provozování vodárenské infrastruktury, kterou provedl Ing. Jindřich Král předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020