Pracovní setkání přidružených členů SOVVI

Pracovní setkání generálních ředitelů SOVVI se uskutečnilo ve dnech 20. a 21.10. v Orlických Horách.

Tématem tohoto pracovního jednání byl aktuální stav legislativy oboru vodního hospodářství a benchmarking jednotlivých provozních společností. Benchmarking byl zaměřen na vybrané provozně ekonomické ukazatele. Z legislativních norem byly sdíleny informace týkající se novely vodního zákona, návrhu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Zajímavá diskuze se týkala zákona o registru smluv. 

Aktuality
23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020