Pracovní setkání přidružených členů SOVVI

Pracovní setkání generálních ředitelů SOVVI se uskutečnilo ve dnech 20. a 21.10. v Orlických Horách.

Tématem tohoto pracovního jednání byl aktuální stav legislativy oboru vodního hospodářství a benchmarking jednotlivých provozních společností. Benchmarking byl zaměřen na vybrané provozně ekonomické ukazatele. Z legislativních norem byly sdíleny informace týkající se novely vodního zákona, návrhu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Zajímavá diskuze se týkala zákona o registru smluv. 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020