Pracovní setkání přidružených členů SOVVI

Pracovní setkání generálních ředitelů SOVVI se uskutečnilo ve dnech 20. a 21.10. v Orlických Horách.

Tématem tohoto pracovního jednání byl aktuální stav legislativy oboru vodního hospodářství a benchmarking jednotlivých provozních společností. Benchmarking byl zaměřen na vybrané provozně ekonomické ukazatele. Z legislativních norem byly sdíleny informace týkající se novely vodního zákona, návrhu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Zajímavá diskuze se týkala zákona o registru smluv. 

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020