Infrastruktura projektů OPŽP bude mít delší životnost

Na základě analýzy, kterou zpracovalo SOVVI ve spolupráci s VAS, budou v rámci udržitelnosti projektů OPŽP nově stanoveny životnosti vodovodního a kanalizačního potrubí. Oproti původním životnostem 40 let pro vodovodní a 60 let pro kanalizační potrubí se podařilo prosadit prodloužení délek na 55 resp. 75 let. Délka životností je přímo úměrná zdrojům na obnovu majetku žadatele. Prodloužení životností má tedy pozitivní vliv na snížení povinného meziročního nárůstu ceny u projektů OPŽP. 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020