Nové daňové zákony mají dopad do hospodaření svazků

 V lednu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu tzv. daňový balíček. Součástí byla i novela zákona o dani z příjmu. V rámci meziresortního připomínkového řízení k tomuto zákonu se podařilo zapracovat návrh SOVVI. Tento návrh spočívá v nové možnosti svazků odepisovat majetek, který jim vkládají do hospodaření členské obce. Doposud se tento majetek nemohl odepisovat.

Návrh zákona teď musí schválit senát a podepsat prezident. Předpokládaná účinnost 1.4.2017 

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně