Nové daňové zákony mají dopad do hospodaření svazků

 V lednu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu tzv. daňový balíček. Součástí byla i novela zákona o dani z příjmu. V rámci meziresortního připomínkového řízení k tomuto zákonu se podařilo zapracovat návrh SOVVI. Tento návrh spočívá v nové možnosti svazků odepisovat majetek, který jim vkládají do hospodaření členské obce. Doposud se tento majetek nemohl odepisovat.

Návrh zákona teď musí schválit senát a podepsat prezident. Předpokládaná účinnost 1.4.2017 

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe