Ministerstvo zemědělství zvěřejnilo benchmarking oboru VaK

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách výsledky benchmarkingu vlastnických a provozovatelských subjektů za rok 2015.

Studie porovnávala 1.371 vlastníků pro vodu pitnou a 1.936 vlastníků pro vodu odpadní. Analyzováno byla třetina vodohospodářského trhu a to jak pro oddílný tak pro smíšený model provozování. Zatímco 80 % velkých  vlastníků infrastruktury s majetkem přesahují 1 mld. korun jsou schopni tvořit dostatek zdrojů na obnovu svého majetku, menší vlastníci s majetkem okolo 100 mil. Kč nejsou schopni svůj majetek obnovovat. tento stav se týká devíti z deseti vlastníků.  

 

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020