Ministerstvo zemědělství zvěřejnilo benchmarking oboru VaK

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách výsledky benchmarkingu vlastnických a provozovatelských subjektů za rok 2015.

Studie porovnávala 1.371 vlastníků pro vodu pitnou a 1.936 vlastníků pro vodu odpadní. Analyzováno byla třetina vodohospodářského trhu a to jak pro oddílný tak pro smíšený model provozování. Zatímco 80 % velkých  vlastníků infrastruktury s majetkem přesahují 1 mld. korun jsou schopni tvořit dostatek zdrojů na obnovu svého majetku, menší vlastníci s majetkem okolo 100 mil. Kč nejsou schopni svůj majetek obnovovat. tento stav se týká devíti z deseti vlastníků.  

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020