Zástupci SOVVI a SOVAK se sešli s předsedou SMO

Předseda představenstva SOVVI Ing. Jindřich Král a ředitel SOVAK Ing. Oldřich Vlasák se sešli ve středu 14.6.2017 s předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františkem Luklem.

Na průběh jednání jsme se zeptali Ing. Jindřicha Krále: 

"Cílem setkání bylo informovat pana předsedu Lula o problematice oboru VaK. Zmínili jsme výsledky benchmarkingu MZe, záměr Úřadu vlády regulovat obor VaK prostřednictvím super-regulačního úřadu. Z legislativních norem jsem poukázali na některé nedostatky Vyhlášky č.437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Diskutováno bylo rovněž aktuální znění malé novely Vodního zákona, které je k projednání v PS PČR. Velká část diskuze se věnovala chybějící koncepci oboru VaK a velkému počtu  ministerstev, které obor regulují".

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe