Pracovní jedníní provozovatelů SOVVI se uskuteční 19.10.2017 v Mikulově

Pravidelné setkání generálních ředitelů provozních společností sdružených v SOVVI se uskuteční dne 19.10.2017 v Mikulově. Na programu jednání bude benchmarking vybraných ukazatelů provozování jednotlivých společností, dopad vyhlášky č.437/2016 Sb. na provozování ČOV a do investic. Dalším předmětem setkání budou informace o probíhajících cenových kontrolách ministerstva financí v některých společnostech a vliv klimatu na podzemní a povrchové zdroje pitných vod v jednotlivých regionech provozních společností.

V SOVVI jsou sdruženy provozní vodohospodářské společnosti s výhradním, případně dominantním komunálním vlastnictví. Aktuálně jsou členy SOVVI následující společnosti:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a.s. Počat zásobovaných obyvatel těmito společnostmi činí 1 211 tis.

 

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020