Setkání generálních ředitelů SOVVI

Setkání generálních ředitelů provozních společností, sdružených v SOVVI se uskutečnilo 19. a 20.10. 2017 v Mikulově.

Hlavním bodem programu byl benchmarking provozních a ekonomických ukazatelů všech společností. V rámci prezentace se diskutovalo o podmínkách provozování jednotlivých společností, nárůstu délek vodovodních a kanalizačních sítí a dalších zajímavostech.

Velká pozornost se věnovala aktuálnímu stavu v oblasti cenových kontrol, kterou provádí ministerstvo financí, a jejíž zaměření se týká příspěvků zaměstnavatelů na penzijní a životní připojištění zaměstnanců oboru. Ministerstvo financí začalo na těchto kontrolách upozorňovat, že tyto příspěvky mohou být posouzeny jako ekonomicky neoprávněným nákladem v ceně vodného a stočného. Zástupci jednotlivých společností informovali o předpokládaném postupu v této věci ve svých společnostech. Bylo dohodnuto, že předseda představenstva SOVVI požádá písemně o projednání této záležitost ve Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK.

Přítomní ředitelé se vzájemně informovali o předpokládaných mzdových nárůstech ve svých firmách a způsobu projednání ve svých společnostech. Diskutovalo se rovněž o zkušenostech s výběrem partnerů na likvidaci kalů a dopadu vyhlášky č. 437/2016 Sb. do provozu ČOV. Zajímavá diskuze se týkala využívání benefitů ve společnostech. 

Jednání se zúčastnili zástupci všech společností.

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně