Setkání generálních ředitelů SOVVI

Setkání generálních ředitelů provozních společností, sdružených v SOVVI se uskutečnilo 19. a 20.10. 2017 v Mikulově.

Hlavním bodem programu byl benchmarking provozních a ekonomických ukazatelů všech společností. V rámci prezentace se diskutovalo o podmínkách provozování jednotlivých společností, nárůstu délek vodovodních a kanalizačních sítí a dalších zajímavostech.

Velká pozornost se věnovala aktuálnímu stavu v oblasti cenových kontrol, kterou provádí ministerstvo financí, a jejíž zaměření se týká příspěvků zaměstnavatelů na penzijní a životní připojištění zaměstnanců oboru. Ministerstvo financí začalo na těchto kontrolách upozorňovat, že tyto příspěvky mohou být posouzeny jako ekonomicky neoprávněným nákladem v ceně vodného a stočného. Zástupci jednotlivých společností informovali o předpokládaném postupu v této věci ve svých společnostech. Bylo dohodnuto, že předseda představenstva SOVVI požádá písemně o projednání této záležitost ve Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK.

Přítomní ředitelé se vzájemně informovali o předpokládaných mzdových nárůstech ve svých firmách a způsobu projednání ve svých společnostech. Diskutovalo se rovněž o zkušenostech s výběrem partnerů na likvidaci kalů a dopadu vyhlášky č. 437/2016 Sb. do provozu ČOV. Zajímavá diskuze se týkala využívání benefitů ve společnostech. 

Jednání se zúčastnili zástupci všech společností.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020