Konference Provoz vodovodů a kanalizací 6.-7.11.2018

SOVAK ČR pořádá ve dnech 6.–7. listopadu 2018 oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Generálním partnerem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s..
Hlavními tématy konference budou: Voda a SMART technologie včetně Smart meteringu, Novela vodního zákona z pohledu sucha, Sucho a stav podzemních a povrchových vod, jejich kvalita, Plány pro zvládání sucha a nedostatku vody včetně metodiky, Ekonomická regulace v oboru VaK, Materiálová transformace odpadů v oboru vodovodů a kanalizací, Inovativní procesy úpravy vody, Nový pohled na čištění odpadních vod a Problematika srážkových vod. Program naleznete zde.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020