O nás

Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury ( SOVVI ) bylo založeno v souladu s ust. § 20 f a násl., zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění jako zájmové sdružení právnických osob vlastnících, event. provozujících vodovody nebo kanalizace sloužící veřejné potřebě ve smyslu ust. § 1 zák. č. 274/2001 Sb. ve znění účinném k datu přijetí těchto stanov, příp. zabezpečujících jejich provozování, rozvoj a výstavbu.
Zájmové sdružení právnických osob s názvem Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury vzniklo registrací u Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.9.2007. Tomuto zápisu předcházela ustavující valná hromada zakládajících členů, která se konala dne 7.9.2007.
Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury bylo založeno na dobu neurčitou.

SOVVI je oborové sdružení, které umožňuje členství všem vlastníkům, případně provozovatelům vodohospodářské infrastruktury. Jedná se především o města a obce, ale i dobrovolné svazky měst a obcí. Členem sdružení může být i obchodní společnost, která vlastní nebo provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. Základní podmínkou pro členství je veřejnoprávní charakter člena sdružení. Členství není možné pro soukromé subjekty nebo subjekty částečně ovládány soukromým vlastníkem.

Zakládajícími členy sdružení byli

Aktuálně je buď přímo nebo prostřednictvím svazků měst a obcí evidováno v rámci sdružení SOVVI více než 300 měst a obcí.

Sdružení je účtováno společností HB AUDITING, s.r.o.


 

Aktuality
25.09.2019

Vlastníci veřejných kanalizací se bouří proti požadavkům MŽP na odlehčovací komory

12.09.2019

Setkání generálních ředitelů SOVVI 17.-18.10.2019

23.04.2019

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení