Koncepční návrhy HK ČR změn v regulaci oboru vodárenství

Hospodářská komora ČR na základě výzvy náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka zpracovala a předkládá členům VKRVK podklad shrnující analýzu stávajících omezujících pravidel regulace a návrhy k diskusi zaměřené zejména na zkvalitnění regulace se zaměřením na plnění jejich základních cílů. Článek zde.

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe