Koncepční návrhy HK ČR změn v regulaci oboru vodárenství

Hospodářská komora ČR na základě výzvy náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka zpracovala a předkládá členům VKRVK podklad shrnující analýzu stávajících omezujících pravidel regulace a návrhy k diskusi zaměřené zejména na zkvalitnění regulace se zaměřením na plnění jejich základních cílů. Článek zde.

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně