Koncepční návrhy HK ČR změn v regulaci oboru vodárenství

Hospodářská komora ČR na základě výzvy náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka zpracovala a předkládá členům VKRVK podklad shrnující analýzu stávajících omezujících pravidel regulace a návrhy k diskusi zaměřené zejména na zkvalitnění regulace se zaměřením na plnění jejich základních cílů. Článek zde.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020