Koncepční návrhy HK ČR změn v regulaci oboru vodárenství

Hospodářská komora ČR na základě výzvy náměstka ministryně financí pro řízení sekce 04 PhDr. T. Vyhnánka zpracovala a předkládá členům VKRVK podklad shrnující analýzu stávajících omezujících pravidel regulace a návrhy k diskusi zaměřené zejména na zkvalitnění regulace se zaměřením na plnění jejich základních cílů. Článek zde.

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020