Přidružení členové SOVVI

Přidružení členové sdružení a počet zásobovaných obyvatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. počet zás. obyvatel: 540 tis.,  www.vodarenska.cz

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. počet zás. obyvatel: 110 tis.,  www.vakvs.cz

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. počet zás. obyvatel: 76 tis., www.vak.cz

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. počet zás. obyvatel: 104 tis., www.vak-km.cz

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. počet zás. obyvatel 115 tis., www.svkuh.cz

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. počet zás. obyvatel: 135 tis., www.vak-hod.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. počet zás. obyvatel: 132 tis., www.vakprerov.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s. počet zás. obyvatel: 230 tis., www.vodarna.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. počet zás. obyvatel: 110 tis., www.vak-bv.cz

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., www.vhs-dobris.cz/


Aktuality
28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020

28.02.2020

Předseda ekonomické sekce SOVVI školil poslance parlamentu