Přidružení členové SOVVI

Přidružení členové sdružení a počet zásobovaných obyvatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. počet zás. obyvatel: 540 tis.,  www.vodarenska.cz

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. počet zás. obyvatel: 110 tis.,  www.vakvs.cz

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. počet zás. obyvatel: 76 tis., www.vak.cz

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. počet zás. obyvatel: 104 tis., www.vak-km.cz

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. počet zás. obyvatel 115 tis., www.svkuh.cz

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. počet zás. obyvatel: 135 tis., www.vak-hod.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. počet zás. obyvatel: 132 tis., www.vakprerov.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s. počet zás. obyvatel: 230 tis., www.vodarna.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. počet zás. obyvatel: 110 tis., www.vak-bv.cz

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. počet zás. obyvatel: 15 tis., www.vhs-dobris.cz

VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. počet zás. obyvatel: 18 tis., www.vakjes.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. počet zás. obyvatel: 110 tis., www.vakmb.cz

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. počet zás. obyvatel: 76 tis., www.vakvyskov.cz

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020