Partneři

SOVVI sdružuje nebo je partnerem řady měst a obcí. Podílí se na přípravě nebo realizaci nových vodohospodářských projektů. SOVII je parterem společnosti Svaz VKMO s.r.o., která je vlastníkem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNNOSTI, a.s. jedné z největších vodohospodářských společností v ČR.

Aktuality
28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021