Partneři

SOVVI sdružuje nebo je partnerem řady měst a obcí. Podílí se na přípravě nebo realizaci nových vodohospodářských projektů. SOVII je parterem společnosti Svaz VKMO s.r.o., která je vlastníkem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNNOSTI, a.s. jedné z největších vodohospodářských společností v ČR.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020