VAS

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) je jednou z největších vodohospodářských společností v ČR. Je vlastněna prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. výhradně obcemi nebo svazky měst a obcí. VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu nejen svým vlastníků, ale i řadě dalších měst a obcí. 

VAS dodává pitnou vodu pro 539 tisíc obyvatel v 660 obcích  okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé sítě České republiky. Její odborníci zajišťují provoz 73 úpraven vod a 121 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje 1018 zaměstnanců. Obrat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. v roce 2013 činil 1,7 mld. Kč, hospodářský výsledek před zdaněním činil 45 mil. Kč.

Aktuality
25.09.2019

Vlastníci veřejných kanalizací se bouří proti požadavkům MŽP na odlehčovací komory

12.09.2019

Setkání generálních ředitelů SOVVI 17.-18.10.2019

23.04.2019

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení