VAS

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) je jednou z největších vodohospodářských společností v ČR. Je vlastněna prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. výhradně obcemi nebo svazky měst a obcí. VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu nejen svým vlastníků, ale i řadě dalších měst a obcí. 

VAS dodává pitnou vodu pro 539 tisíc obyvatel v 660 obcích  okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé sítě České republiky. Její odborníci zajišťují provoz 73 úpraven vod a 121 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje 1018 zaměstnanců. Obrat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. v roce 2013 činil 1,7 mld. Kč, hospodářský výsledek před zdaněním činil 45 mil. Kč.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020