VAS

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) je jednou z největších vodohospodářských společností v ČR. Je vlastněna prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. výhradně obcemi nebo svazky měst a obcí. VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu nejen svým vlastníků, ale i řadě dalších měst a obcí. 

VAS dodává pitnou vodu pro 539 tisíc obyvatel v 660 obcích  okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé sítě České republiky. Její odborníci zajišťují provoz 73 úpraven vod a 121 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje 1018 zaměstnanců. Obrat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. v roce 2013 činil 1,7 mld. Kč, hospodářský výsledek před zdaněním činil 45 mil. Kč.

Aktuality
04.12.2019

Koncepční návrhy HK ČR změn v regulaci oboru vodárenství

04.12.2019

Podklad od Hospodářské komory ČR pro kulatý stůl k otázkám cenové regulace VaK

05.11.2019

NKÚ - Zásadní opatření pro boj se suchem chybí