e-Kapky

Další krok k větší informovanosti svých zákazníků udělala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zahájením vydávání elektronického občasníku e-Kapka.

"Cílem vydávání tohoto elektronického letáku je informovat naše odběratele o některých zákaznicky-aktuálních tématech. Leták je elektronicky zasílán starostům obcí, které naše společnost provozuje a budeme rádi, pokud zase oni budou informovat své občany zveřejněním našich informací na úředních deskách nebo prostřednictvím obecních tiskovin", sdělil aktualitám SOVVI předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král.

Elektronickou e-Kapku si můžete otevřít a přečíst v sekci e-Kapky nebo na stránkách www.vodarenska.cz


Čísla, která vyšla:

08/2015 - datum vydání 10.8.2015

12/2015 - datum vydání 15.12.2015

Aktuality
04.12.2019

Koncepční návrhy HK ČR změn v regulaci oboru vodárenství

04.12.2019

Podklad od Hospodářské komory ČR pro kulatý stůl k otázkám cenové regulace VaK

05.11.2019

NKÚ - Zásadní opatření pro boj se suchem chybí