e-Kapky

Další krok k větší informovanosti svých zákazníků udělala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zahájením vydávání elektronického občasníku e-Kapka.

"Cílem vydávání tohoto elektronického letáku je informovat naše odběratele o některých zákaznicky-aktuálních tématech. Leták je elektronicky zasílán starostům obcí, které naše společnost provozuje a budeme rádi, pokud zase oni budou informovat své občany zveřejněním našich informací na úředních deskách nebo prostřednictvím obecních tiskovin", sdělil aktualitám SOVVI předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král.

Elektronickou e-Kapku si můžete otevřít a přečíst v sekci e-Kapky na stránkách www.vodarenska.cz


Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně