Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI se uskuteční 19.-20.3.2020 v Hotelu Kopanice. Projednávaná témata - novela zákona o odpadech, problematika bezpečnosti práce, odlehčovacích komor a další dle návrhů jednotlivých účastníků.

Aktuality
14.10.2020

Setkání generálních ředitelů říjen 2020

14.10.2020

08.10.2020

Nový Metodický pokyn MZe