Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI se uskuteční 19.-20.3.2020 v Hotelu Kopanice. Projednávaná témata - novela zákona o odpadech, problematika bezpečnosti práce, odlehčovacích komor a další dle návrhů jednotlivých účastníků.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020