Předseda ekonomické sekce SOVVI školil poslance parlamentu

Ústav pro hydrodynamiku ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České rebubliky pripravil seminář "Cena, kvalita a dostupnost pitné vody". Seminář se konal 18.2.2020 v budově PSP na Malostranském náměstí. Jeho cílem bylo poskytnout odborný pohled na komplexní problematiku zdrojů, zpracování a distribuci pitné vody.

V přednášce "Cena vody a její regulace" seznámil Ing. Jiří Lidmila, MBA (ekonomický náměstek Vodárenské akciové společnosti, a.s.) posluchače s komplikovanou problematikou regulace ceny vodného a stočného.

Podrobnosti na www.ih.cas.cz/seminar-cena-kvalita-a-dostupnost-pitne-vody/

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020