Pohled ekonoma VAS na problematiku regulace

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST , a.s. je jednou z největších provozních společností v ČR. Je vlastněna prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. výhradně městy a obcemi. VAS zásobuje více než 539 tis. obyvatel pitnou vodou. Společnost ročně zpracovává více než 70 kalkulací vodného, případně stočného.

O stanovisko k problematice regulace cen ve vodárenství a materiálu, který má projednávat vláda ČR jsme požádali ekonomického náměstka generálního ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.         Ing. Jiřího Lidmilu, který se ve VAS mimo jiné specializuje na problematiku kalkulací, finančních analýz, finančních modelů a souladu cen s cenovými předpisy. Aktuálně se spolupodílí na testování monitorovacího nástroje OPŽP.  Ing. Jiří Lidmila je členem ekonomické komise SOVAK.

Jeho příspěvek k problematice najdete ZDE.

 

Aktuality
06.03.2024

Pořádali jsme seminář na téma nový stavební zákon

11.01.2024

10. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023