Pohled ekonoma VAS na problematiku regulace

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST , a.s. je jednou z největších provozních společností v ČR. Je vlastněna prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. výhradně městy a obcemi. VAS zásobuje více než 539 tis. obyvatel pitnou vodou. Společnost ročně zpracovává více než 70 kalkulací vodného, případně stočného.

O stanovisko k problematice regulace cen ve vodárenství a materiálu, který má projednávat vláda ČR jsme požádali ekonomického náměstka generálního ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.         Ing. Jiřího Lidmilu, který se ve VAS mimo jiné specializuje na problematiku kalkulací, finančních analýz, finančních modelů a souladu cen s cenovými předpisy. Aktuálně se spolupodílí na testování monitorovacího nástroje OPŽP.  Ing. Jiří Lidmila je členem ekonomické komise SOVAK.

Jeho příspěvek k problematice najdete ZDE.

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020