Valná hromada SOVVI

V sídle sdružení se konala ve čtvrtek 18.6.2015 valná hromada SOVVI.

Přítomní zástupci svazků měst a obcí schválili návrhy, které pro jednání připravilo představenstvo sdružení.

Valná hromada tak postupně schválila účetní závěrku sdružení za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku ve výši 411 tis. Kč. Tento zisk byl zaúčtován rozhodnutím valné hromady na účet nerozděleného zisku minulých let. Stejně tak byl do nerozděleného zisku převeden rozhodnutím valné hromady i rezervní fond.

Valná hromada na návrh představenstva zrušila směrnici na rozdělování zisku s tím, že o rozdělení zisku bude vždy rozhodovat valná hromada.

Členové valné hromady byli informováni o možnosti bezplatného zajištění monitoringu projektů OPŽP. Tuto službu nabízí pro své spoluvlastníky VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na základě smlouvy o spolupráci se Svazem VKMO s.r.o.

Do konání další valné hromady budou pracovat představenstvo i dozorčí rada v nezměněném složení.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020