Představenstvo SOVVI připravuje změnu stanov

Větší otevřenost k přistoupení do SOVVI pro některé vlastnické subjekty, provozní a odborné firmy bude zřejmě součástí návrhu změny stanov sdružení.

"Cílem návrhu je vytvořit prostředí, kdy by se přidruženým členem SOVVI mohli stát další vlastnické subjekty, samostatně provozující města a obce a provozní společnosti pracující v režimu vlastnického nebo smíšeného modelu provozování" prozradil předseda představenstva SOVVI Ing. Jindřich Král. "Členství však bude omezeno na firmy s výhradním nebo dominantním vlivem veřejného sektoru bez zahraniční kapitálové účasti. Zvažujeme rovněž nabídnout mimořádné členství i několika firmám, které mají blízko k veřejnému sektoru. K tomuto kroku nás vede zájem některých firem najít platformu pro odbornou diskuzi a členským obcí vytvořit lepší prostředí pro komunikací se státní správou".

 

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020