Představenstvo SOVVI připravuje změnu stanov

Větší otevřenost k přistoupení do SOVVI pro některé vlastnické subjekty, provozní a odborné firmy bude zřejmě součástí návrhu změny stanov sdružení.

"Cílem návrhu je vytvořit prostředí, kdy by se přidruženým členem SOVVI mohli stát další vlastnické subjekty, samostatně provozující města a obce a provozní společnosti pracující v režimu vlastnického nebo smíšeného modelu provozování" prozradil předseda představenstva SOVVI Ing. Jindřich Král. "Členství však bude omezeno na firmy s výhradním nebo dominantním vlivem veřejného sektoru bez zahraniční kapitálové účasti. Zvažujeme rovněž nabídnout mimořádné členství i několika firmám, které mají blízko k veřejnému sektoru. K tomuto kroku nás vede zájem některých firem najít platformu pro odbornou diskuzi a členským obcí vytvořit lepší prostředí pro komunikací se státní správou".

 

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020