Představenstvo SOVVI připravuje změnu stanov

Větší otevřenost k přistoupení do SOVVI pro některé vlastnické subjekty, provozní a odborné firmy bude zřejmě součástí návrhu změny stanov sdružení.

"Cílem návrhu je vytvořit prostředí, kdy by se přidruženým členem SOVVI mohli stát další vlastnické subjekty, samostatně provozující města a obce a provozní společnosti pracující v režimu vlastnického nebo smíšeného modelu provozování" prozradil předseda představenstva SOVVI Ing. Jindřich Král. "Členství však bude omezeno na firmy s výhradním nebo dominantním vlivem veřejného sektoru bez zahraniční kapitálové účasti. Zvažujeme rovněž nabídnout mimořádné členství i několika firmám, které mají blízko k veřejnému sektoru. K tomuto kroku nás vede zájem některých firem najít platformu pro odbornou diskuzi a členským obcí vytvořit lepší prostředí pro komunikací se státní správou".

 

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně