SOVVI partnerem Centra kompetence SMART REGIONs

Na základě podepsaného Memoranda o spolupráci s Centrem kompetence SMART REGIONs se bude SOVVI podílet na využívání poznatků vědy a výzkumu v praxi, v souladu s filozofií oběhového hospodářství (Circular Economy). Spolupráce se zaměřuje na energetické a materiálové využívání čistírenských kalů a zvýšení energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod. SOVVI se na základě podepsaného memoranda bude podílet na připravované legislativě v oblasti kalového hospodářství a vytváření podmínek pro dotační financování projektů pro oblast vodovodů a kanalizací.

Aktuality
22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020

23.06.2021

Setkání generálních ředitelů září 2021

23.06.2021

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně