SFŽP akceptoval návrh SOVVI a prodloužil životnosti

Na návrh SOVVI došlo k úpravě životností vodovodního a odpadního potrubí, které jsou zapracovány v tzv. nástroji udržitelnosti projektů OPŽP.

Nově se bude v rámci udržitelnosti projektů OPŽP počítat životnost vodovodního potrubí 55 let a kanalizačního potrubí 75 let. Původní doporučení SOVVI bylo ještě o 5 roků delší, což podpořilo svým stanoviskem i ministerstvo zemědělství, nakonec však řídící orgán SFŽP schválil životnost kratší.

Prodloužení životností bude mít pozitivní dopad a povede k nižším cenám pro vodné resp. stočné.

Životnost staveb a technologií zůstává stejná.

Aktuality
24.01.2023

JUNIORKONFERENCE 2023

28.06.2022

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

22.09.2021

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) 2020