SFŽP akceptoval návrh SOVVI a prodloužil životnosti

Na návrh SOVVI došlo k úpravě životností vodovodního a odpadního potrubí, které jsou zapracovány v tzv. nástroji udržitelnosti projektů OPŽP.

Nově se bude v rámci udržitelnosti projektů OPŽP počítat životnost vodovodního potrubí 55 let a kanalizačního potrubí 75 let. Původní doporučení SOVVI bylo ještě o 5 roků delší, což podpořilo svým stanoviskem i ministerstvo zemědělství, nakonec však řídící orgán SFŽP schválil životnost kratší.

Prodloužení životností bude mít pozitivní dopad a povede k nižším cenám pro vodné resp. stočné.

Životnost staveb a technologií zůstává stejná.

Aktuality
18.08.2020

Setkání generálních ředitelů červen 2020

28.02.2020

Juniorkonference SOVVI 12.-13.3.2020

28.02.2020

Setkání generálních ředitelů SOVVI 19.-20.3.2020